Oljeavskiljare

Vi har en komplett tjänst när det kommer till tömning, besiktning och underhåll av oljeavskiljare. Vi har rätt utrustning, rätt kompetens och uppfyller samtliga krav som Sveriges kommuner ålägger innehavare av oljeavskiljare.

Oljeavskiljare används vid de verksamheter där de förekommer olja, bensin och andra vätskor. Oljeavskiljaren förhindrar att förorenat vatten kommer ut i dagvattnet eller avloppsnätet. Utsläpp kan orsaka stora skador i sjöar/vattendrag och på djur och växter i dessa miljöer.

Målgrupp
tvätthallar, verkstäder, bensinstationer med spillzoner, bensinstationer med tvättinrättningar, processindustri samt kör ytor – t.ex. köpcentrum med stora parkeringsytor. Dessa måste med regelbundna intervaller besiktiga sina oljeavskiljare som separerar olja från tvätt/regnvatten.

Några av våra tjänster

• 1-års besiktning (okulär besiktning)

• Provtagning på utgående vatten

• Service och underhåll

• 5-års kontroll enligt Svenska standard (se mer info nedan)

5-års besiktning
Aktuell kommuns miljökontor definierar vad som skall kontrolleras och garanteras vid dessa besiktningar. Det finns en norm för hur denna besiktning skall gå till – SS-EN* 858-2 som merparten av Sveriges kommuner har anammat. Avlopp – Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin). Vi utför även 5-års besiktning av äldre oljeavskiljare.

Tömning
För att säkerställa avskiljarens funktion, krävs även att man byter ut filter, (koalesatorfilter) som upptar stora mängder suspenderat slam och oljerester.

Beställ tjänsten
Ring oss på 0371-500 97 eller maila oss på tank-slam@sandahlsbolagen.se eller så kontaktar vi dig inom 2 arbetsdagar.