Sandahls övertar driften av Umeå Kombiterminal

Sandahls Goods & Parcel AB har from 31 augusti 2015 övertagit driften av Umeå Kombiterminal från Logent

Det är glädjande att vi har fått förtroendet att driva kombiterminalen i Umeå. Det är helt i linje med vårt bolags strävanden inför framtiden. Vi arbetar på flera sätt för att öka vårt nyttjande av järnväg i våra transportsystem. I detta sammanhang är Umeå kombiterminal ett viktigt nav för oss. Den moderna terminalen med sitt strategiska läge har en stor utvecklingspotential , som vi tror att vi kan medverka till att förverkliga framhåller Sandahl.


Sandahls övertar driften av Luleå Kombiterminal

Sandahls Goods & Parcel AB har from 1 maj 2013 övertagit driften av Luleå Kombiterminal från Cargonet.

Luleå Kombiterminal är Norrbottens läns största terminal för intermodala transporter på järnväg.

Terminalens huvudverksamhet är lyfthantering, lagring, tågtjänster och kringverksamhet kopplade till dessa. Verksamheten utförs på arrenderad mark av Luleå Kommun.

Hanteringsyta: 25 000 m2
Lagringsyta:  6 000 m2
Spår: Tre spår på vardera 630 m med elektrifiering fram till hanteringsytor.

För Sandahls som idag uteslutande kör kombitrafik i Luleå är detta ytterligare en naturlig utveckling av att förstärka vår verksamhet inom miljövänliga transporter. Kombiterminalens verksamhet kommer att ingå som en avdelning i Sandahls Goods & Parcel, och platschef för verksamheten är Jan Pettersson.

Vår målsättning är att samverkan ska leda till en effektivare och bättre verksamhet både för åkeriet och terminaldriften, som i sin tur ska leda till nya och utökade affärer för båda verksamheterna.

Värnamo 2013-05-02
Bernth