Om oss

Parallellt med invigningen av Botniabanan 2010, invigdes även Umeås nya kombiterminal, NLC Terminal. Terminalen ägs av Trafikverket och arrenderas av det kommunala bolaget INAB – Infrastruktur i Umeå AB.

I augusti 2015 fick Sandahls Goods & Parcel AB, på uppdrag av INAB, förtroendet att sköta drift och underhåll på terminalen.


Läget

Terminalen i Umeå har ett mycket fördelaktigt läge med koppling till Botniabanan, Stambanan, två Europavägar (E4 och E12), en citynära flygplats och inte minst Umeå Hamn som tack vare en ny färjeförbindelse knyter Umeå till Vasa, Finlands främsta teknikkluster.

I direkt anslutning till terminalen finns även NLC Företagspark, 40 hektar markyta för företagsetableringar. Idag finns bl.a. grossistföretaget Martin och Servera på området samt transportföretagen DSV och Green Cargo.


Fakta om terminalen

NLC Terminal är en kombiterminal på 10 hektar med nio produktionsspår plus repspår och tågbyggnadsspår. Spåren är mellan 200-900 meter långa och den totala spårlängden är 3220 meter. Terminalen är konkurrensneutral och öppen för alla med trafikeringstillstånd.

 


Bild: Flygbild på NLC Terminal, kombiterminal i Umeå samt NLC företagspark.
Ladda ned större bild här >Flygfoto NLC Terminal, aug. 2015


 

MER INFORMATION 
 

Järnvägsnätsbeskrivning

JNB Umeå. Reviderad 2016-08-20 (pdf, 299.1 kB)


Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion för sidospår, Umeå Vagnverkstad. Rev. 2016-08-20 (pdf, 667 kB)


Tågoperatörer

Terminalen trafikeras i nuläget av tågoperatörerna Green Cargo och Real Rail.
 

Real Rail har fem tåg per vecka Umeå-Göteborg/Göteborg - Umeå och fem tåg per vecka som går tur och retur på sträckan Umeå- Nässjö/ Helsingborg.
 

Green Cargo har cirka 13-15 avgångar per vecka. De drar bl.a. Volvos tåg med lastbilshytter som går ned till fabrikerna i Göteborg & Gent samt intermodala vagnar till t.ex. Gävle, Älmhult, Göteborg, Gamlarp och Olofström.


Bild: Lastning av Volvos lastbilshytter för transport söderut. Foto: Johan Gunséus


Tjänster

Vi kan erbjuda de flesta tjänster förenliga med transporter, med hjälp av två hjullastare, två reach stackers, ett antal lastbilar och kunnig personal.

Vi kan även hjälpa till med lagring av gods eller uthyrning av markyta. Forsling utförs i egen regi eller via förmedling.


kontakt

Vill du veta mer om våra tjänster och vad vi kan erbjuda ert företag? Kontakta oss: 

Platschef
Daniel Rönnberg
NLC Terminal - Umeå kombiterminal
Sandahls Goods &  Parcel AB
Tel: 0733-73 60 95

Expedition
Tel: 0733-73 60 85
Besöksadress: Bangårdsvägen 1


Hitta till oss

Besöksadress: Bangårdsvägen 1

Länk till karta på Hitta.se >