Info Luleå Kombiterminal

Luleå Kombiterminal är Norrbottens läns största terminal för intermodala transporter på järnväg.  För den som önskar skapa miljövänliga transporter är terminalen en naturlig länk för att knyta samman landsväg och järnväg. Upptagningsområdet sträcker sig över hela Norrbotten och Nordkalotten.

Våra kunder är järnvägsoperatörer som i sin tur säljer transporter till speditörer, åkerier och rederier.

Terminalen invigdes år 2003 och är resultatet av ett samarbete mellan Luleå kommun, Länstyrelsen i Norrbottens län, Trafikverket, EU och Norrbottens näringsliv.

Luleå kombiterminal är en öppen terminal som drivs av Sandahls Goods & Parcel som även är majoritetsägare i Luleå kombiterminal AB.


Fakta

Terminalens huvudverksamhet är lyfthantering, lagring, tågtjänster och kringverksamhet kopplade till dessa.

Hanteringsyta: 25 000 m2

Lagringsyta: 6000 m2

Spår: Tre spår på vardera 630 m med elektrifiering fram till hanteringsytor.

Bromsprovningsanläggning.

Lyftkapacitet: Tre truckar a’ 45 ton

Forslingsresurser: Tre egna forslingschassin och samarbetspartners för forsling över hela länet och delar av norra Finland enligt fast ortsprislista.

Personal: Personal med kompetens för tågtjänster, truckhantering, bokning mm. Samtliga har farligt gods utbildning. Viss personal är finsktalande.


Kombitrafik

Kombitrafik erbjuds för närvarande av GreenCargo AB och Real Rail AB på inrikessträckor.

Kombiverkehr erbjuder intermodala transporter på utlandet via Luleå Kombiterminal.

För mer information om deras trafik och tidtabeller ber vi er kontakta respektive företag.

Här under hittar du länkar och telefonnummer.

GreenCargo AB          Real Rail AB tel. 0370 516700   Kombiverkehr


Forsling

Luleå Kombiterminal förmedlar kontakter för forslingsuppdrag från oss till orter över hela Norrbotten och till delar av norra Finland enligt fast prislista.

Kontakta personal på Luleå kombiterminal för mer information.


Hitta oss

Luleå Kombiterminal ligger strategiskt placerad i Gammelstad ca en mil norr om Luleå centrum vid E4:an, väg 97 och stambanan. I närheten ligger också Storhedens handelsområde och merparten av kommunens lokala speditörer och åkerier.

Adress: Nya terminalgatan 1, 95433 Gammelstad   Visa större karta