Luleå Kombiterminal

Din väg till miljövänliga transporter

Luleå Kombiterminal är Norrbottens största intermodala nav där långväga tågtransporter knyts samman med lastbil ut till företag över hela länet och Nordkalotten. Ett miljövänligt och svårslaget transportalternativ.

Terminalen trafikeras för närvarande av nedanstående tågföretag.

Real Rail Sweden AB med dagliga tågpendlar på relationerna

Luleå-Nässjö-Luleå    Luleå-Göteborg-Luleå

GreenCargo AB kör kombitrafik till/från Luleå Kombiterminal i ett terminalnät med ca 40 orter över hela landet.

Kombiverkehr erbjuder transporter på utlandsrelationer via Luleå Kombiterminal.

Kontakta respektive företag för mer information, tidtabeller och bokning.