Historik

Redan under 1920-talen började några Olofströmsåkare utföra transporter från Olofström till Göteborg med detaljer för Volvos räkning. Dessa var sedermera med om att bilda   Olofströms Lastbilsägarnas Ordercentral år 1937.

Sedan dess har vi funnits som service- och transportföretag i Olofström med uppdrag över hela Sverige och stora delar av Europa. Det är lång tid och vi har hunnit lära oss mycket. Bl.a. hur viktigt det är att följa med i utvecklingen och allra helst ligga ett steg före. 1995 tog Olofströms Transport AB över verksamheten och sedan januari 2007 är Olofströms Transport AB ett helägt dotterbolag till Sandahlsbolagen i Värnamo. För att fullfölja processen har vi den 15 september 2007 har vi också bytt namn till Sandahls Fulload AB

Kommunikation är nyckelordet för oss på Sandahls Fulload AB. Det kan gälla när- och fjärrtransporter med dagliga förbindelser. Hos oss är kommunikation mer än en geografisk förflyttning. Det är även den personliga kontakten mellan oss och våra kunder, där vår ambition att lösa transportproblem är vägledande.

Snabbhet, leveranssäkerhet och flexibilitet, det är tre av våra ledstjärnor för de viktiga när- och fjärrtransporterna. Samarbete med kunden är den fjärde. T.ex. utvecklar vi hela tiden vår fordonspark efter kundernas speciella önskemål.

Vår maskinpark omfattar ca 130 enheter och anpassad för att täcka in de flesta behov. Maskinparken består av 5 st dragbilar med trailer, ca 40 fjärrekipage och 
3 st pickuper.

Verksamheten utgörs i huvudsak av transporter från Blekinge– Smålands- och Skåne-området samt Hallands- och Dalslands-området till och från Göteborgsregionen. Övriga Götaland ingår även i vårt verksamhetsområde eller där kunden har önskemål om transport.

För kvalitets- och miljösäkring av verksamheten tillämpas standarderna enligt     SS-ISO 9001:2000 och 14001

Vår ambition är att genomföra transportlösningar till sådant pris att detta ger ett mervärde för kunden och att kunden alltid skall kunna lita på att få sina transportuppdrag genomförda på för honom rätt tidpunkt och kvalité.