Sammanslagning

Sandahls Entreprenad bildades vid årsskiftet 2007 01 01 efter en sammanslagning av bolagen Sandahls Fulload AB (bestående av Ingvar Sandahls Åkeri AB, Skillingaryd och Br Gustafssons Åkeri AB, Anderstorp) Ericsson & Svenssons Åkeri AB, Vaggeryd. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sandahlsbolagen i Skillingaryd AB.

Bolagets verksamhet är uppdelad i tre affärsområden;

Ø       kundspecifika anläggningsentreprenader;

Ø       att förse anläggningsentreprenader med grus och stenmaterial;

Ø       samt att utveckla helhetslösningar inom renhållning och återvinning för industrin och den offentliga sektorn.

Vi arbetar strukturerat med visioner, mål och handlingsplaner. Genom att aktivt arbeta med att stärka våra relationer med både gamla och nya samarbetspartners och att utveckla bolaget genom att använda bästa teknik samt att ständigt verka för kvalité-, miljö och arbetsmiljöförbättringar når vi framgång och kan bibehålla de enskilda bolagens goda lönsamhet i en allt hårdnande konkurrens. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och 14001.

Budgeterad omsättning för verksamhetsåret 2007 uppgår till 85 Mkr med ca 80 anställda.