Materialförsäljning

Följande material säljs och levereras:

 • Grus                                              
 • Sand
 • Sandningssand
 • Makadam
 • Singel
 • Stenmjöl
 • Gjutgrus
 • Mursand
 • Matjord
 • Täckbark
 • Vintersalt
 • Sommarsalt
 • Material i storsäck
 • Kullersten 
 • Sjösten/natursten

För mer information kontakta:

Tel 0770-33 33 50
entreprenad@sandahlsbolagen.se

 


Storsäck

Vi säljer och leverera även material i storsäck


Storsäck

Leverans av material i storsäck till kund