Välkommen till

Bolaget som ger dig en stabil resa


Sandahls Entreprenad

Verksamheten består huvudsakligen av transport och entreprenad uppdrag, samt renhållning.

  • Markentreprenader och produktion av ballastmaterial i egna täkter.
  • Insamling och återvinning av industriavfall.
  • Insamling av allt farligt avfall t.ex. lysrör och emulsioner.
  • Fastighetsrenhållning åt kommunala beställare.
  • Välutrustad flotta av specialfordon.
  • Graffitiborttagning, soprum och kärltvätt.
Kvalité och Miljö

Sandahls Entreprenad AB , är ISO certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.