Real Rail Sweden AB

Vi på företaget

David Sandahl
VD
0733-73 67 10
david.sandahl@realrail.se

Pär Åke Persson
Trafikchef
0733-73 6716
par-ake@realrail.se

Sören Johansson
Trafikledare
0733-736 712
soren.johansson@realrail.se


 

Jan Wester
Fordonsansvarig/Trafikledare
0733-736 717
jan.wester@realrail.se

Johan Nilsson
Planchef
0733-73 67 18
johan.nilsson@sandahlsbolagen.se
 

Ulf Eklind
Trafikledare
0733-736 713
ulf.eklind@realrail.se


 

Joacim Persson
Trafikledare
0733-736 714
Joacim.persson@realrail.se

Trafikledning
0370-51 67 00
booking@realrail.se