SLAMTÖMNING

Checklista inför slamtömning

 • Vägen körbar, framkomlig och hålla för ett tungt fordon.
 • Fri vägbredd och fri höjd från buskar och hinder till minst - 3,5m.
 • Stopplats för slamtömningsfordon måste vara trafiksäker. Kan inte stå på väg i kurva eller bakom skymt krön.
 • Vägbom upplåst
 • Vintertid skall vägen fram till brunnen vara skottad och sandad.
 • Området kring brunnen måste vara röjt och får inte vara blockerat av t.ex. staket, prydnadssaker eller planteringar. Fri höjd=2m, Fri bredd=1m
 • Brunnslocket skall vara lättåtkomligt och väl synligt.
 • Locket skall vara upplåst och möjligt att lyfta av. (Max 25kg)
 • Locket ska vara utmärkt med flagga.  Använd gärna vimpeln som vi skickar med i detta brev.  Om vi får problem med att hitta brunnen kan vi tyvärr inte utföra tömning.

Om du önskar informera oss om någon särskild notering är du välkommen att maila oss.

Glöm inte att ange

 • Namn
 • Anläggningsnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Mobiltelefonnummer

Vid ytterligare funderingar kan ni nå Sandahls trafikledning via mail
Tank-Slam@Sandahlsbolagen.se
Vi kan också nås på 0371-50097