ÄNDRADE SOPHÄMTNINGSDAGAR

Vi har just nu inga planerade ändrade hämtningsdagar.

Driftavbrott

.

Obs!

För att underlätta för chaufförerna tänk på att skotta och halkbekämpa.
Låt kärlen stå kvar ute tills de blivit tömda.
Tack på förhand!