Verkstad

Vi driver en modern fordonsverkstad, som ska serva och reparera merparten av koncernens fordon. Här ingår även däckverkstad