Sandahlsbolagen Sweden AB

Kärnverksamhet har sedan starten 1949 handlat om godstransporter och entreprenadverksamhet. Idag är koncernen strukturerad inom fyra affärsområden med fortsatt fokus på tillväxt för ökad konkurrenskraft. Verksamheten är ägarstyrd och operativt spridd i Sverige med bibehållet huvudsäte i Småland.


Ingvar & Britta Sandahl

Koncernfakta

Styrelse

Ingvar Sandahl

Christer Sandahl

Thord Sandahl

Pär Aronsson

Bo Ericson

Sören Eriksson

David Sandahl

Sebastian Sandahl

Jonathan Sandahl

VD

Thord Sandahl

Omsättning koncern

832 Milj

Antal anställda

400

Omsättning intressebolag

300 Milj

Antal anställda intressebolag

150