Från första början var företaget ett Slamsugningsföretag, JOMA Slamsugningsservice AB. Bolaget förvärvades av Sandahls koncernen 2013 och vid årsskiftet 20104/2015 lyftes JOMAS:s verksamhet in i Sandahls Entreprenad AB.
Under våren 2015 togs det inom Sandahls ett beslut om att skapa ett alternativ till betongfabrikerna som fanns etablerade inom området.
Bolagsnamnet JOMA ändrades om till Betongbolaget Sweden AB. Samtidigt förvärvade nya bolaget mark från Värnamo kommun till en tomt i Bredaryd för uppstart av nya verksamheten.
Fabriken startade att monteras på plats 20 april och 10 dagar senare sker första blandningen med fabriksbetong.